O fundacji

Nasza strona powstała w lutym 2008 roku. Impulsem do stworzenia było pragnienie inicjowania i wspierania wszelkich działań podejmowanych na rzecz młodych ludzi, w szczególności poprzez współpracę ze stroną.

Dostrzegamy silną potrzebę wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży, pomocy jej w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także wskazywania jej szerokich możliwości rozwijania wiedzy, własnych darów i zdolności. Poprzez swoje działania pragniemy zaangażować jak największą rzeszę młodych ludzi w różnorodne inicjatywy podejmowane zarówno na terenie naszego kraju, jak i w ich lokalnych środowiskach. Naszym zdaniem pozwoli to zintegrować młodzież, rozbudzi ich pragnienia do poszukiwania nowych rozwiązań i  możliwości.

Ufamy, że takie działania pozwolą młodym oderwać się od ich codzienności, rozbudzą determinację do podejmowania twórczych inicjatyw, pomogą w spełnianiu marzeń i odnalezieniu się w dorosłym życiu.

Strona nie ma charakteru wyznaniowego. Jesteśmy otwarci na wszystkich niezależnie od wyznawanego światopoglądu oraz statusu społecznego i materialnego.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą twórczo działać, rozwijać swoje talenty, zdobywać nowe doświadczenia lub w jakikolwiek sposób wesprzeć nasze inicjatywy.

Jeżeli uznają Państwo, że prezentowane przez nas działania przynoszą dobre owoce i zechcecie  w sposób wymierny  wspomóc naszą działalność.

Nawet najprostsze działania podejmowane wspólnie potrafią na lepsze przemieniać naszą rzeczywistość!

RAZEM TWORZYMY NIEMOŻLIWE!