O fundacji

Fundacja Studnia powstała w lutym 2008 roku. Impulsem do stworzenia tej organizacji było pragnienie inicjowania i wspierania wszelkich działań podejmowanych na rzecz młodych ludzi, w szczególności poprzez współpracę z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży „STUDNIA”.

Dostrzegamy silną potrzebę wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży, pomocy jej w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także wskazywania jej szerokich możliwości rozwijania wiedzy, własnych darów i zdolności. Poprzez swoje działania pragniemy zaangażować jak największą rzeszę młodych ludzi w różnorodne inicjatywy podejmowane zarówno na terenie naszego kraju, jak i w ich lokalnych środowiskach. Naszym zdaniem pozwoli to zintegrować młodzież, rozbudzi ich pragnienia do poszukiwania nowych rozwiązań i  możliwości.

Ufamy, że takie działania pozwolą młodym oderwać się od ich codzienności, rozbudzą determinację do podejmowania twórczych inicjatyw, pomogą w spełnianiu marzeń i odnalezieniu się w dorosłym życiu.

Fundacja Studnia nie ma charakteru wyznaniowego. Jesteśmy otwarci na wszystkich niezależnie od wyznawanego światopoglądu oraz statusu społecznego i materialnego.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą twórczo działać, rozwijać swoje talenty, zdobywać nowe doświadczenia lub w jakikolwiek sposób wesprzeć nasze inicjatywy.

Jeżeli uznają Państwo, że prezentowane przez nas działania przynoszą dobre owoce i zechcecie  w sposób wymierny  wspomóc naszą działalność, możecie to uczynić przekazując swoją darowiznę na konto Fundacji (PKO BP 55 1020 1592 0000 2702 0103 6060).

Nawet najprostsze działania podejmowane wspólnie potrafią na lepsze przemieniać naszą rzeczywistość!

RAZEM TWORZYMY NIEMOŻLIWE!